Herdespel

Skådespelsmusik

Instrumentation: recorder, 2 oboes, 2 horns, trumpet, strings, cembalo

Publisher: Svensk musik - Herdespel 
Recordings: