Calypso i månsken

Popular song, for voice and piano

Lyricist: Lars Lindgren / Magnus Lindgren. From: Änglar, finns dom... (Soundtrack)

Publisher: Warner Chappell Music Scandinavia AB 
Recordings: Änglar, finns dom... (Soundtrack)